Rolnicy przechodzą na renty

Ponad 6 tys. wniosków o przyznanie rent strukturalnych z nowego programu “Rozwój obszarów wiejskich” trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponad 6 tys. wniosków o przyznanie rent strukturalnych z nowego programu “Rozwój obszarów wiejskich” trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O renty te mogą ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku przedemerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ponadto muszą nieprzerwanie prowadzić gospodarstwo rolne co najmniej przez dziesięć lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o rentę i podlegać w tym okresie ubezpieczeniu w KRUS co najmniej przez pięć lat.

Podstawowa wysokość rent strukturalnych przyznawanych na nowych zasadach wynosić będzie 150 % najniższej emerytury.

Źródło: Rzeczpospolita, Prawo co dnia, 2 sierpnia 2007