Rolnicze świętowanie

Rolnicze świętowanie

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski uczestniczył w niedzielę, 25 sierpnia w dożynkach na terenie gminy Ożarów. Spotykał się też z rolnikami w gminach: Bałtów, Dwikozy, Ćmielów, Staszów.

– Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują na naszej ziemi i przekształcają swoje gospodarstwa – powiedział Kazimierz Kotowski podczas dożynek w Lasocinie, gmina Ożarów. – Nie załamują rąk, korzystają z możliwości wsparcia ze środków w unijnych, kupują nowoczesny sprzęt i znajdują takie rozwiązania technologiczne, które przynoszą określone oczekiwania.
Kazimierz Kotowski przyznał, że w gospodarstwach potrzebne są zmiany infrastrukturalne. Na terenie gminy Ożarów, powiatu opatowskiego dochodzi do nich co roku.
– Dziękuję samorządowi gminy Ożarów, radzie i burmistrzowi za dobrą współpracę ze szczeblem wojewódzkim, powiatowym – podkreślił Kazimierz Kotowski. – Wszystkie zadania, które zostały zrealizowane i będą realizowane, łącznie z tymi w Lasocinie przy budowie wodociągów i kanalizacji, prowadzą do tego, by żyć w dobrych warunkach. Dzisiaj w imieniu Zarządu Województwa i swoim własnym dziękuję za współdziałanie. Myślę, że to, co przed nami jest możliwe do realizacji. Dziękuję, życzę zdrowia, wszystkiego, co się szczęściem zowie. Niech się darzy! Wszystkiego dobrego!

W Bałtowie Kazimierz Kotowski uczestniczył w VI Ogólnopolskich Spotkaniach Pszczelarzy, które były połączone ze świętem plonów w gminie. To bardzo trafne przedsięwzięcie, inicjatorom i pomysłodawcom należą się słowa uznania. Tym bardziej, że o znaczeniu pszczelarstwa można mówić bardzo dużo. Pszczoła to także wskaźnik czystości środowiska, pomaga i stabilizuje działania w ochronie środowiska, wód, powietrza. 
      
Spotkanie dożynkowe w Kamieniu Nowym w gminie Dwikozy połączone było z oddaniem do użytku nowoczesnego, wiejskiego domu kultury, który nie przypomina dawnych placówek. Widna, funkcjonalna placówka zrealizowana została między innymi dzięki 500 tys. zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

Dożynki w Wólce Wojnowskiej, gmina Ćmielów, to jednocześnie jubileusz 45-lecia tamtejszej jednostki OSP. Gmina Ćmielów mimo niewielkiego budżetu potrafiła zadbać o strażnicę w tej miejscowości. To też zasługa druhów strażaków.

Z kolei Staszów to powiat, w którym odbędą wojewódzkie dożynki w Bogorii 8 września. Będą to jednocześnie wojewódzkie dożynki ekologiczne. – To bardzo dobrze, że dwie uroczystości, dwa spotkania udało się połączyć – powiedział Kazimierz Kotowski. – Na pewno ekologia jest obszarem bardzo ważnym w sektorze rolnictwa  i będzie coraz ważniejszym. W następnym okresie z funduszy na rozwój wsparcia obszarów wiejskich będziemy mogli znaleźć środki, aby propagować produkcję ekologiczną i i wszystko, co nie zaśmieca środowiska.