Rosną miasta i regiony

Ten tydzień upłynie w Brukseli pod hasłem „Czas na rezultaty: regiony i miasta tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie“. To temat przewodni tegorocznej edycji Dni Otwartych 2007 w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które będą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat roli regionów i miast w gospodarce europejskiej i światowej.

Ten tydzień upłynie w Brukseli pod hasłem „Czas na rezultaty: regiony i miasta tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie“. To temat przewodni tegorocznej edycji Dni Otwartych 2007 w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które będą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat roli regionów i miast w gospodarce europejskiej i światowej.

Wydarzenie to zbiega się także z inauguracją nowych siedmioletnich regionalnych programów operacyjnych, opiewających na prawie 500 mld euro.

Dni Otwarte w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast rozpoczną się 8 października i potrwają cztery dni, do 11 października. Sesję inauguracyjną otworzą Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, oraz Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów UE. Tegoroczna edycja obejmie rekordową liczbę 212 regionów i miast z 33 krajów. W obchodach udział wezmą lokalni, regionalni, krajowi i europejscy politycy i decydenci, eksperci z dziedziny polityki, a także przedstawiciele biznesu, banków i organizacji społecznych. Seminaria w tym roku skupią się na nowych programach regionalnych na lata 2007–2013 oraz znaczeniu regionów w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Dni Otwarte zgromadzą wyjątkową reprezentację krajowych, regionalnych i lokalnych ekspertów z UE, którzy będą dyskutować na temat regionalnych aspektów rozwoju, przedstawiać nowe pomysły i sprawdzą, czy i jak możemy poprawić realizację polityki spójności UE, zapowiada komisarz Danuta Hübner. Czekam zatem na tę inspirującą możliwość spotkania regionalnych ekspertów i praktyków z tej dziedziny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy osiągnąć nasz cel, jakim jest poprawienie standardów życia we wszystkich regionach i miastach UE.

Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów, burmistrz i deputowany z Dunkierki (Francja), dodał, że od czasu pierwszej edycji w 2003 r. Dni Otwarte stały się wyjątkowym miejscem rozmów i wymiany poglądów między regionami i podmiotami zaangażowanymi w politykę regionalną i politykę spójności. Czas na rezultaty w regionach – powiedział – tak, aby były one nie tylko bardziej konkurencyjne wobec siebie, ale także, aby się lepiej wspierały, tam gdzie możemy stworzyć możliwości działań zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Tegoroczne Dni Otwarte zbiegły się z początkiem nowych siedmioletnich regionalnych programów operacyjnych w całej Europie. Programy reprezentują inwestycje w wysokości prawie 500 miliardów euro z sektorów publicznego i prywatnego. Podczas czterodniowowego programu 5 000 uczestników będzie mogło zapoznać się z różnymi strategiami regionalnymi i podzielić się między sobą dotychczasowymi doświadczeniami i planami dotyczącymi przyszłych celów programowania.

Po raz pierwszy Dni Otwarte uwzględnią także międzynarodowy aspekt polityki regionalnej. Udział w imprezie wezmą ministrowie i przedstawiciele organizacji regionalnych z Chin, Rosji i Brazylii oraz eksperci z innych krajów spoza UE i z organizacji międzynarodowych. Obok imprezy centralnej w Brukseli, władze lokalne i regionalne zaplanowały w swoich krajach w ramach Dni Otwartych 100 imprez lokalnych, które odbędą się w październiku.

Komitet Regionów, współorganizujący Dni Otwarte wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, ponownie będzie gospodarzem tzw. „kawiarni inwestorów”. Inicjatywa ta, zorganizowana po raz pierwszy w 2006 r., gromadzi przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego z siedmiu obszarów tematycznych, obejmujących transport, energię, środowisko, społeczeństwo oparte na wiedzy, zdrowie, badania i innowacje oraz inżynieria finansowa.

Informacje:
Podczas sesji inauguracyjnej w dniu 8 października komisarz Hübner i Michelowi Delebarre, przewodniczącemu Komitetu Regionów, towarzyszyć będą Francisco Nunes Correia, minister ds. środowiska i rozwoju regionalnego w rządzie Portugalii, reprezentujący kraj przewodniczący UE w tym półroczu, Philippe Maystadt, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Raphaël Alomar, prezes rady nadzorczej Europejskiego Banku Rozwoju, Ernest-Antoine Seillière, prezes BUSINESSEUROPE, oraz Józef Niemiec, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Sesja na zakończenie Dni Otwartych odbędzie się 11 października w Parlamencie Europejskim i będzie się koncentrować wokół przyszłości polityki regionalnej w kontekście globalizacji, zmian klimatu i trendów demograficznych. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Michael Spence, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Głos zabiorą również: komisarz Hübner, Michel Delebarre oraz Manuel Lobo Antunes, sekretarz stanu ds. Europejskich w rządzie Portugalii. Planowane jest także wystąpienie Ferdinando ‘Nani’ Beccalli-Falco, przewodniczącego i prezesa zarządu General Electric International, oraz byłej komisarz ds. polityki regionalnej Moniki Wulf-Mathies, wiceprezesa zarządu ds. publicznej polityki korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Deutsche Post World Net. Sesję zamknie Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Pełen program oraz więcej informacji i rejestracja na stronie:

www.opendays.europa.eu  

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/