Rowerowy Rajd Pamięci Legionów 1914 roku

Rowerowy Rajd Pamięci Legionów 1914 roku

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach wzięli udział w Rowerowym Rajdzie Pamięci Legionów 1914 roku, który odbył się na Karczówce. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Ochrony i Tradycji Genius Loci „Karczówka”, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Księża Pallotyni z Klasztoru na Karczówce. Patronat nad rajdem objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł. 

Rajd upamiętnił 100-lecie pobytu w Kielcach wojsk polskich, które 13 sierpnia 1914 roku stoczyły pierwszą bitwę z wojskami rosyjskimi na terenie pomiędzy nieistniejącym już folwarkiem Czarnów a klasztorem na Karczówce. Bitwa ta uznawana jest za pierwszą w drodze ku wolności w latach 1914-1920. Właśnie stąd 12 czerwca 1935 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji sypania ziemi z pól bitewnych na tworzonym wówczas kopcu im. J. Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie, pobrano ziemię z Karczówki. Pierwsze pobranie ziemi dokonane zostało przez czterech absolwentów gimnazjum im. Śniadeckiego w Kielcach, którzy sztafetą rowerową zawieźli ją w ozdobnej urnie do Krakowa, stąd symboliczny wymiar Rowerowego Rajdu Pamięci Legionów 1914 roku.

Wydarzenie było elementem programu Wojewódzkich Obchodów 100. Rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków podczas I Wojny Światowej.