Rozmawiają o gospodarce odpadami

 Trwa międzynarodowa konferencja pt. “Dobre praktyki w zarządzaniu odpadami komunalnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii” w Kielcach. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marek Gos członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 Trwa międzynarodowa konferencja pt. “Dobre praktyki w zarządzaniu odpadami komunalnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii” w Kielcach. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał  Marek Gos członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy współpracy z Polską Akademią Nauk w Krakowie.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów gmin oraz Zakładów Komunalnych i firmy związane z branżą.
W spotkaniu uczestniczą: dr Andrzej Błachut Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, dr Józef Kwiecień przewodniczący Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Agnieszka Szlęk przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Jan Lis, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiegolbl.
Wśród prelegentów znajdują się: John Gower z Agencji Ochrony Środowiska w Londynie (Anglia), Nick Lyth z Instytutu Recyklingu w Edynburgu (Szkocja), Leszek Wołowiec z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie oraz Marek Kundegórski z Grontmij Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Przedstawicielem Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach jest dr Jan Zdenkowski.

– Zarządzanie odpadami komunalnymi to najtrudniejsza dziedzina ochrony środowiska. Najważniejszym i nieodłącznym elementem w walce o ochronę środowiska jest edukacja ekologiczna i przekonanie mieszkańców województwa do praktyk zarządzania odpadami – powiedział Marek Gos, członek Zarządu Województwa  otwierając konferencję. 
Podkreślił, iż do najważniejszych zadań  w tym obszarze należy  objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych oraz budowlanych, dostosowywanie funkcjonowania składowisk odpadów oraz ich zamykanie i rekultywacja.
Zadaniami  priorytetowymi dla naszego województwa jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku, w gminie Strawczyn oraz budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, w gminie Tuczępy. Są one wpisane do „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2007-2011.

Jednym z prelegentów konferencji był  John Gower z Agencji Ochrony Środowiska w Londynie,  który przedstawił Systemy zarządzania odpadami komunalnymi w wybranym regionie południowo – wschodniej Anglii. Natomiast o szkockim systemie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Dundee” opowiedział Nick Lyth z Instytutu Recyklingu w Edynburgu .
Dzisiejsze spotkanie  jest okazją do wymiany poglądów, konfrontacji oraz dyskusji. Uczestnicy konferencji mają także możliwość poznania problemów, z jakimi borykali się nasi europejscy sąsiedzi. To jednocześnie doskonała okazja do podjęcia współpracy na platformie dobrych praktyk z zarządzania odpadami komunalnymi i dołączenia do europejskiego poziomu.