Rozmawiali o kluczowych projektach, które będą ubiegać się o dofinansowanie

Rozmawiali o kluczowych projektach, które będą ubiegać się o dofinansowanie

O kontrakcie terytorialnym w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz wytypowaniu kluczowych projektów z branż, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie rozmawiali przedstawiciele świata nauki i sektora służby zdrowia podczas spotkania, którego gospodarzem był Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie i wspólnie uczestniczymy w przygotowaniu do nowego okresu programowania unijnych funduszy. Jest to nasze wspólne działanie – mówił Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Ważne, aby na bieżąco uczestniczyć w tych przygotowaniach i stale uzupełniać listę tematów kluczowych dla województwa świętokrzyskiego.

Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego przypomniał uczestnikom spotkania specyfikę kontraktu terytorialnego. Jest to umowa, która ma uporządkować i skoordynować działania na szczeblu samorządów i rządu oraz dopasować finansowanie inwestycji do specyfiki danego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Semaniak – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wojciech Legawiec – prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój, Marcin Perz – dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, Łukasz Bilski – prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii  oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Politechniki Świętokrzyskiej.