Rozmowy z Komisją Europejską w Brukseli

Rozmowy z Komisją Europejską w Brukseli

3 grudnia w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego  w Brukseli odbyło się spotkanie Członka Zarządu Kazimierza Kotowskiego z Zbigniewem Fąfarą, Menadżerem z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej oraz posłem Parlamentu Europejskiego, Czesławem Siekierskim.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z możliwościami wsparcia rozwoju sektora rolnego, rolno-spożywczego i przetwórczego w naszym regionie, w perspektywie unijnej 2014-2020. Dyskutowano nad stanem zaawansowania prac związanych z opracowaniem dla rolnictwa mechanizmów wsparcia dostępnych na poziomie regionalnym i centralnym. Rozmawiano także na temat potencjału i przewag konkurencyjnych w sektorze rolnictwa województwa świętokrzyskiego.
W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa;  Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa; Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko Zdrój; Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ.