Obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

Obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

W Sandomierzu zakończyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP z udziałem dyrektorów biur i kancelarii sejmików województw. Rozmawiano m.in. o zadaniach przewodniczących na przełomie kadencji oraz bieżących działaniach Związku Przewodniczących Województw RP.

Gości powitał Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Konwentu.

– Chcę Państwa bardzo serdecznie powitać. Czuję się bardzo stremowany – przemawiałem przed różnymi audytoriami, ale jeszcze nigdy przed tak zacnym. Witam Was w Sandomierzu, niezwykle pięknym mieście. Nasza Świętokrzyska Ziemia to ziemia wielkich ludzi – Żeromskiego, Sienkiewicza, Reja. Szczycimy się tym, że możemy zarządzać tym małym, ale pięknym województwem. Dziękuję, że przybyliście do Sandomierza i zachęcam, abyście również przy innych okazjach poznawali naszą Ziemię Świętokrzyską – powiedział przewodniczący Tadeusz Kowalczyk.

Obrady rozpoczął przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP Kazimierz Barczyk – Dziękujemy samorządowi województwa świętokrzyskiego za gościnę podczas tego Konwentu. Raz w ciągu półrocza spotykamy się wspólnie i to jest nasza dobra tradycja. Nasze relacje są partnerskie i właśnie takie powinny być – powiedział Kazimierz Barczyk.

O zadaniach, jakie stoją przed Przewodniczącymi Sejmików na przełomie kadencji mówiła mec. Ewa Kokowska, Koordynator Zespołu Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kwestia ta wywołała wiele dyskusji – Zapewne wszyscy państwo zdajecie sobie sprawę z tych zadań, ale warto je jeszcze raz zaprezentować. Trzeba pamiętać, że po 21 listopada 2014 roku aktualne Sejmiki województw tracą jakiekolwiek kompetencje, ale nie oznacza to końca pracy radnych i przewodniczącego sejmiku – mówiła mec. Kokowska.

Dr Grzegorz Russak mówił natomiast o sektorze żywności naturalnej – W zachodnich krajach Unii Europejskiej zrozumiano już, jak ważna jest żywność naturalna. Wspieranie jej wytwórstwa to nie tylko korzyści dla zdrowia, ale również dla gospodarki. Żywność tradycyjna może przynieść ogromne korzyści. Koszt jej wytworzenia jest niewiele wyższy niż żywności normalnej, a sprzedaje się ją kilka razy drożej – mówił dr Russak.

Uczestnicy spotkania obejrzeli film promocyjny województwa świętokrzyskiego, a następnie zwiedzili Zamek Królewski w Sandomierzu.

Drugiego dnia obrad, które będą połączone z obradami Konwentu Marszałków Województw RP i odbędą się na Zamku Królewskim w Sandomierzu, mowa będzie przede wszystkim o polityce społecznej.

Otworzą je Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk.

Swoje wystąpienia zaprezentują również m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz czy Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Omówione zostaną m.in. zagadnienia wpływu zmian demograficznych na politykę rodzinną, finansowania wsparcia samorządów w budowie nowoczesnych obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym czy rozwoju demograficznego polskiej rodziny.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP został powołany podczas w 2009 roku w Gdańsku i jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Wspiera Związek i jego organy w podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości, inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw oraz promowaniu działalności Związku Województw RP.