Rozpoczęcie projektu ENERSELVES

Rozpoczęcie projektu ENERSELVES

W dniach 22-23 lutego w Badajoz w Hiszpanii odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt ENERSELVES realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE. Wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który jest partnerem w projekcie. Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 do grudnia 2020. Jego głównym celem jest promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie w budynkach użyteczności publicznej, aby stały się samowystarczalne energetycznie Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, a także interesariusze z Polski, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Malty. Podczas spotkania zaprezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a także samowystarczalności energetycznej w regionach. Spotkanie miało na celu zapoznanie się partnerów, a także ustalenie harmonogramu i szczegółów kolejnych zaplanowanych działań.  

W drugim dniu spotkania partnerzy wzięli udział w konferencji na wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Badajoz, podczas której przedstawiono dobre praktyki w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Specjaliści z dziedziny energii odnawialnej zaprezentowali obostrzenia dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych, korzyści płynące z wykorzystania energii solarnej w budynkach akademickich, a także geotermalnej w budynkach administracyjnych Uniwersytetu w Badajoz.
Po spotkaniu Partnerzy mieli okazję odwiedzić budynek Edificio Rojo wykorzystujący odnawialne źródła energii zarówno fotowoltaikę jak i energię geotermalną.