Img 9353

Rozpoczyna się ważna dla Pińczowa inwestycja drogowa

Ponad 37 milionów złotych kosztować będzie budowa obwodnicy Pińczowa po północno-wschodniej stronie miasta. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności obszaru do ciągów transportowych o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. W uroczystym wbiciu łopaty pod budowę nowej arterii komunikacyjnej uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Jak zaznaczył Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, rozpoczyna się jedno z najważniejszych zadań komunikacyjnych zapisanych w wojewódzkim planie rozwoju infrastruktury transportowej. – To kolejna obwodnica, obok Jędrzejowa, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, czy wkrótce Włoszczowy, powstająca wokół miasta powiatowego, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększyć komfort jazdy w ruchu tranzytowym. Dziś symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczynamy pierwszy element szeroko rozumianej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 768 o łącznej długości ok. 27 km, która z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych latach. Będzie bardziej spokojnie i wygodnie – zapowiedział marszałek.

Techniczną stronę projektu przybliżył zebranym wicemarszałek Jan Maćkowiak. – Zbudowana zostanie nowa, dobra droga o długości ponad czterech kilometrów, wyprowadzająca ruch z Pińczowa. Przebudowy będą odbywać się również na istniejących drogach wojewódzkich nr 766 i 767. Wartość inwestycji z dokumentacją to prawie 38 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października przyszłego roku – poinformował.

– To jest bardzo ważna inwestycja dla Pińczowa, na którą czekamy już od ponad dziesięciu lat. Cały ruch ciężki odbywa się obecnie przez centrum miasta, co jest uciążliwe i niebezpieczne dla mieszkańców. Niekorzystnie wpływa również na zabytki. Mam nadzieję, że prace przebiegną zgodnie z planem i w przyszłym roku pojedziemy już nową drogą – mówił Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Jak dodał, stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego pozwoli na wykorzystanie położonych wzdłuż niego terenów pod cele inwestycyjne, mieszkaniowe.

Zaplanowane na tym etapie prace obejmą budowę ponad czterokilometrowego odcinka obwodnicy po północno-wschodniej stronie Pińczowa oraz rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 766 od km 24+300 do km 24+870 istniejącego kilometrażu drogi i nr 767 – od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Pasturka. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma TRANZIT Sp. z o.o z Moskorzewa.

Lokalizacja