Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny!

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 10 września br.

Ten nowy program stypendialny samorządu województwa ma pomóc w rozwiązaniu nasilającego się w naszym regionie problemu braku lekarzy. Już teraz odczuwają go szpitale w całym kraju, a prognozy nie są optymistyczne.

Stypendium może otrzymać osoba kształcąca się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:
– jest studentem IV, V lub VI roku,
– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
– nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
– zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
– zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznane będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2019r. do 30 czerwca 2020r. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie do 10 września 2019r.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania dostępne są na: bip.sejmik.kielce.pl

Lokalizacja