Ruszają prace modernizacyjne wiślickich zabytków

Ruszają prace modernizacyjne wiślickich zabytków

Z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbyła się konferencja inaugurująca etap prac modernizacyjnych w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy. Prace te pozwolą na zwiększenie atrakcyjności najcenniejszych zabytków Wiślicy oraz przyczynią się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku turystycznego.

 

W ramach modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, będącego Oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach pawilon archeologiczny, podziemia pod bazyliką i dzwonnica połączone zostaną w jedną ścieżkę turystyczną, zamykającą wszystkie wiślickie zabytki w całość, tworząc kompleks muzealny.

Jak poinformował Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach realizacja projektu trwa od 2017 roku. Przejście do etapu prac modernizacyjnych rozpoczęło się z opóźnieniem ze względu na kilkukrotne powtarzanie wyboru wykonawcy, spowodowane rosnącymi cenami w branży budowlanej.

–  W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z wykonawcą co oznacza, że wreszcie możemy rozpocząć prace. Dzięki staniom władz województwa, naszych parlamentarzystów oraz rozmowom z resortem kultury udało się nam doprowadzić do zwiększenia finansowania tego przedsięwzięcia, ponieważ kwota potrzebna do jego realizacji, z kilkunastu wzrosła do 26 milionów złotych – znaczył Robert Kotowski . – Przy tego typu projektach jesteśmy zobligowani do uczestnictwa w kosztach, w postaci wkładu własnego i w tym miejscu dziękuję marszałkowi i samorządowi województwa za sfinansowanie tego wkładu w 50 procentach. Cieszę się, że wraz ze wzrostem wartości projektu samorząd podjął decyzję o zwiększeniu finasowania – dodał.

– To bardzo ważny projekt dla całej Wiślicy, która jest perłą wśród zabytków województwa, od niedawna to także jedno z najmilejszych polskich miast. Cieszę się, że na to świętokrzyskie miasteczko przychylnym okiem patrzy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam nadzieję, że obecne finasowanie pozwali w pełni zrealizować zaplanowane prace – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dzięki tej inwestycji będziemy mieli w województwie jedno z najciekawszych w Polsce muzeum archeologiczne. Obiekty wiślickie to obiekty najwyższej wartości jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Wiślica jest ważna nie tylko dla naszego województwa, to jedna z kluczowych inwestycji w kraju- podkreślał dyrektor.

Na prace modernizacyjne składają się m.in. przebudowa i rozbudowa pawilonu archeologicznego w miejscu istniejącego pawilonu ochronnego nad reliktami kościółka św. Mikołaja z tzw. misą chrzcielną. Przeprowadzona zostanie modernizacja i rozszerzenie ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty, adaptacja budynku byłego posterunku energetycznego PGE dla potrzeb muzeum. Odbędą się także prace archeologiczne i konserwatorskie reliktów, zakup, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego na potrzeby ekspozycji oraz montaż instalacji zabezpieczających. Przedsięwzięcie zakończy się pod koniec 2021 roku.

Obecnie w bazylice przeprowadzono już ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa konstrukcji i przydatności do użytkowania, a także odbyły się nieinwazyjne badania archeologiczne placu przykościelnego. Ze względu na intensywność prac od 14 października ruch turystyczny w Wiślicy zostanie zamknięty.

W konferencji udział wzięły: Magdalena Klamka, za-ca dyrektora ds. administracyjnych, Gabriela Sołtysiak, kierownik oddziału Muzeum Archeologiczne w Wiślicy oraz Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt: “Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” realizowany w jest ramach VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Galeria zdjęć

Lokalizacja