Ruszy rewitalizacja Waśniowa

Ruszy rewitalizacja Waśniowa

Umowę na realizację projektu pt. „Rewitalizacja centrum Osady Gminnej Waśniów” podpisali Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa i wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski z Alicją Gałką,  skarbnikiem gminy. Całkowita wartość projektu to prawie 3, 9 mln złotych, w tym kwota dofinansowania – ponad 2, 3 mln złotych. W spotkaniu uczestniczyła również Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach przedsięwzięcia, którego całkowita wartość  wynosi  3 896 035,15  zł gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6. osi priorytetowej działanie 6.2 Rewitalizacji Małych Miast.

– Kolejna miejscowość naszego regionu będzie miała szansę, poprawić swój wizerunek i stworzyć miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji dla swoich mieszkańców – podkreśla Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach inwestycji gmina realizować będzie trzynaście zadań. Wybuduje m.in. muszlę koncertową wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz drogą dojazdową i parkingiem na 20 miejsc postojowych, parkingi: przy GZOZ, Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz cmentarzu. Gminna inwestycja dotyczy również budowy boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, wymiany ogrodzenia zieleńca i przed budynkiem Urzędu Gminy, nawierzchni alejek, przebudowy ciągu pieszo jezdnego ul. Zielonej wraz z budową linii oświetleniowej; ul. Zielonej Rzecznej wraz z budową linii oświetleniowej; drogi powiatowej w Waśniowie wraz z oświetleniem drogi i ciągu pieszo jezdnego ul. Polnej; ul. Młyńskiej.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl