Zamek Chęciny

Ruszył nabór do 9. edycji programu dotacyjnego “Wspólnie dla dziedzictwa”

„Wspólnie dla dziedzictwa” to program zapoczątkowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2016 r. z myślą o angażowaniu społeczeństwa w poznawanie oraz opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym. Zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji.

Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe, które planują realizować projekty obejmujące prace porządkowe przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnych ewidencjach zabytków,
  • osoby, które aplikują o dofinansowanie zadań polegających m.in. na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego) czy wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych, np. tradycji rękodzielniczych, tradycyjnych technik budowlanych,
  • partnerzy i współorganizatorzy projektów edukacyjnych i popularyzujących wiedzę na temat wartości dziedzictwa materialnego oraz promujące dobre praktyki w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego.

W projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe uczestniczą wolontariusze, którzy mają okazję zyskać nowe doświadczenie i podnieść swoje kompetencje z zakresu opieki nad dziedzictwem kulturowym.
Wnioski można składać do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – https://witkac.pl/Account/Login#/contest/view/31256

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet programu wynosi 1 220 000 zł.