Ruszyła nowa transza pożyczek dla firm MŚP. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął nabór wniosków

Ruszyła nowa transza pożyczek dla firm MŚP. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął nabór wniosków

Przedsiębiorcy, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw zwracają uwagę na problem z uzyskaniem pożyczek i kredytów w komercyjnych instytucjach finansowych.  Dobrą alternatywą w pozyskiwaniu finansowania może być dla nich Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Dzięki środkom unijnym Fundusz udziela pożyczek na finansowanie przedsiębiorstw, które często nie mają swojej historii finansowej, nierzadko nie mają wymaganych przez komercyjne banki zabezpieczeń. Takie podmioty, które dopiero zaczęły funkcjonować na rynku gospodarczym, gdyby nie pożyczka z Funduszu, prawdopodobnie byłyby skazane na niebyt gospodarczy.  – Co nas cieszy, przedsiębiorcy powracają
do nas, aby dalej rozwijać , unowocześniać swoje działalności, a często realizować swoje marzenia – mówi Justyna Harenza, prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego.

O pożyczki mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę, działają lub planują założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Na pewno przedsiębiorcy,  nie posiadający zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujący zobowiązania wobec instytucji finansowych. Wachlarz możliwości, na jaki przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczkę jest ogromny: począwszy od zakupu maszyn, urządzeń, samochodów, wyposażenia (w tym wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych), poprzez zakup nieruchomości zabudowanych, patentów, wynalazków, praw majątkowych po kapitał na rozszerzenie działalności.

Z jakimi  wymaganiami muszą się liczyć przedsiębiorcy, gdy skierują swoje kroki do Funduszu?  – Nie wymagany jest wkład własny, ale wymagane jest zabezpieczenie pożyczki, którego poziom jest ustalany w zależności od kondycji finansowej przedsiębiorcy. Przy finansowaniu do 130 tys. złotych istnieje możliwość zabezpieczenia pożyczki wyłącznie w formie notarialnie złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z treścią art. 777 &5 kpc. Każda transakcja jest indywidualnie analizowana, uwzględniając specyfikę naszego regionu, ale preferowane są inwestycje proinnowacyjne i prorozwojowe.  Warto zaznaczyć, że oprocentowanie opiera się na stopie bazowej Komisji Europejskiej, które aktualnie wynosi 1,87% w przypadku podmiotów, spełniających warunki umożliwiające udzielenie pomocy de minimis. Klient nie ponosi kosztów prowizji, a jedynie koszty zabezpieczenia. Zachęcamy do zadawania pytań, nasi doradcy sprawdzą, co możemy dla naszego Klienta zrobić, przedstawią warunki, pomogą przygotować wnioski i formalności – mówi Justyna Harenza.

Co wyróżnia Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego? Fundusz jest spółką ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego. Posiada możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (start-up), a przedsiębiorcy mogą liczyć na indywidualną analizę transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży. Decyzja pożyczkowa podejmowana jest szybko, a pożyczkobiorca może liczyć na pełen profesjonalizm,  doradztwo i wsparcie merytoryczne.

NABÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE FUNDUSZU

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4

 (Budynek AQUA II Piętro)

www.fpws.eu