Samorząd Województwa i Miasto Kielce wymienią się nieruchomościami

Samorząd Województwa i Miasto Kielce wymienią się nieruchomościami

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą porozumienie w sprawie wymiany nieruchomości, co pozwoli na uruchomienie dwóch istotnych dla rozwoju regionu inwestycji – budowy kampusu Głównego Urzędu Miar i nowej siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

– To bardzo dobry dzień dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Rozpoczynamy proces wymiany działek, na których swoje siedziby wybudują Główny Urząd Miar, Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta dziękował Samorządowi Województwa za konstruktywne rozmowy, których efektem jest dzisiejsze porozumienie. – To bardzo ważna decyzja dla rozwoju Kielc i regionu świętokrzyskiego, dla rozwoju nauki, szansa na pozyskanie nowych inwestorów, którzy w naszym mieście i województwie będą chcieli prowadzić i rozwijać biznes.

– Przyłączam się do podziękowań dla władz Kielc, ale w sposób szczególny pragnę podziękować Rafałowi Kosińskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji, Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego i Filipowi Pietrzykowi, dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kielcach, którzy wykonali kawał dobrej roboty, dzięki której możemy dziś podpisać porozumienie – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Cieszę się, że w wyniku zamiany nieruchomości, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii swoją siedzibę wybuduje na działce zlokalizowanej obok kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, stając się zapleczem biznesowo-naukowym dla przedsiębiorców i naszych kieleckich uczelni.

 2473
Uroczyste podpisanie porozumienia

Porozumienie przewiduje przekazanie nieruchomości przy ul. Wrzosowej w Kielcach pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, pozyskanie przez Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nieruchomości przy ul. Langiewicza w Kielcach, gdzie będzie budowana nowa siedziba NFZ oraz pozyskanie przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości przy ul. Bęczkowskiej w Kielcach, gdzie swoją siedzibę wybuduje Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Galeria zdjęć

Lokalizacja