Samorząd województwa przeznaczy środki unijne dla placówek medycznych na walkę z epidemią COVID-19

Samorząd województwa przeznaczy środki unijne dla placówek medycznych na walkę z epidemią COVID-19

– Podejmujemy działania, by jak najszybciej umożliwić skierowanie do świętokrzyskich szpitali środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na walkę z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą koronawirus. Chcemy na te działania przeznaczyć 33 mln zł – powiedział podczas konferencji prasowej transmitowanej online za pośrednictwem profilu facebook, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski. O wsparciu finansowym dla placówek medycznych mówili także dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

– Chcemy, by środki z Unii Europejskiej mogły być maksymalnie szybko przekazane do placówek medycznych – tłumaczył wicemarszałek Marek Bogusławski. – Chodzi o wsparcie finansowe dla szpitali, umożliwiające im zakup niezbędnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia zarażonych koronawirusem, oraz żeby kupić środki ochrony osobistej dla pracowników szpitali, ratowników, lekarzy i pielęgniarek – dodał wicemarszałek.

– Komisja Europejska przedstawiła pakiet rozwiązań, związany z możliwością wykorzystania środków przekazanych na walkę z koronawirusem – powiedział dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. – Mamy koncepcję, by te pieniądze przekazać do jednostek medycznych, z którymi mamy już otwarte umowy o dofinansowanie. To Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze. Rozszerzylibyśmy zakres finansowania zakupów dla tych placówek o działania, związane z przeciwdziałaniem epidemii. Na takie kroki najpierw musi wyrazić zgodę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Komisja Europejska. Liczymy na to, że te opinie prawne pojawią się w ciągu kilku dni i że już w przyszłym tygodniu uruchomimy środki finansowe – dodał Jacek Sułek.

Otwarte umowy na dofinansowanie zakupów samorząd województwa świętokrzyskiego ma także ze szpitalami powiatowymi w Sandomierzu, Końskich oraz w Staszowie. Jest więc możliwe, by również z tymi placówkami szpitalnymi podpisać umowy o zwiększeniu dofinansowania i przekazać dodatkowe środki finansowe. By umożliwić skorzystanie z pieniędzy innym szpitalom, zawierane byłyby przez dyrektorów wymienionych placówek umowy partnerskie – ze szpitalami w Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Włoszczowie, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Pińczowie i Kazimierzy Wielkiej.

– Mówimy o kwocie około 33 mln zł unijnego wsparcia – powiedział dyrektor Jacek Sułek. – Około 20 mln zł skierowane byłoby do placówek podległych samorządowi województwa, a 13 mln zł do szpitali powiatowych. Będziemy negocjować przyznanie wyższych kwot na pomoc w walce z koronawirusem. Na chwilę obecną nie mamy możliwości przekazania z tej puli wsparcia finansowego dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przychodni. Pozostały jeszcze niewykorzystane pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Pomyślimy, czy uda się je wykorzystać i uruchomić projekt pozakonkursowy, w ramach którego zakupione zostałyby środki ochrony osobistej, dystrybuowane potem do placówek POZ – wyjaśnił dyrektor Jacek Sułek.

– Również z budżetu województwa kierujemy pieniądze na walkę z koronawirusem – zapewniła Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. – W ubiegłym tygodniu rozwiązane zostały dwie rezerwy celowe, podpisujemy umowy z naszymi podmiotami medycznymi, by przekazać im pieniądze na pokrycie najpilniejszych potrzeb na zakupy związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Jak przypomniał wicemarszałek Marek Bogusławski, podejmowane działania są możliwe dzięki przyjętemu podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa “Planowi działań związanemu z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem”.