Samorząd województwa wesprze finansowo zdolną młodzież

Samorząd województwa wesprze finansowo zdolną młodzież

To będzie już IV edycja programu stypendialnego dla uzdolnionej świętokrzyskiej młodzieży z niezamożnych rodzin. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli regulaminy programów stypendialnych na nadchodzący rok szkolny. Jeden jest skierowany do uczniów liceów ogólnokształcących, drugi – do uczniów szkół zawodowych.


Przewidziano 210 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących i 290 stypendiów dla młodzieży ze szkół zawodowych. Każdy ze stypendystów będzie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości 380 zł miesięcznie, choć pomoc będzie wypłacana w jednej transzy.

 

Jak podkreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, taką pomoc finansowa od samorządu województwa wyrównuje szanse edukacyjne młodych ludzi, którzy pochodzą z niezbyt zamożnych rodzin, a są bardzo ambitni.

 

 

Po raz pierwszy projekty stypendialne opiniowali radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wiceprzewodnicząca tego gremium Julia Dziuba podczas sesji Sejmiku poinformowała, że konsultacje projektów w środowisku młodzieżowym wypadły bardzo dobrze.

Stypendia są dofinansowane z ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość obu projektów to ponad 2,5 mln zł, przy 85-procentowym unijnym dofinansowaniu.