Samorządowcy z wizytą u wiceministra Arkadiusza Bąka

Starosta opatowski Bogusław Włodarczyk i burmistrz Ożarowa Marcin Majcher przebywali w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, by porozmawiać o specjalnej strefie ekonomicznej. Wizyta była możliwa dzięki współpracy z wiceministrem i przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiuszem Bąkiem.

– Dzięki życzliwości wiceministra gospodarki Arkadiusza Bąka uzyskaliśmy wiele cennych wskazówek i informacji, które pozwolą nam na bardziej efektywne i dynamiczne postępowanie – mówi burmistrz Marcin Majcher. – Otrzymaliśmy także uwagi i propozycje dotyczące zagospodarowania gruntów, które będą tworzyć strefę ekonomiczną.  Mamy nadzieję, że dostosujemy się do wymogów i potrzeb, jakie niesie nam prawodawstwo. Wierzymy, że będziemy mieć wielu ciekawych oferentów, inwestorów strefy.  

Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku została podpisana przedwstępna umowy o woli utworzenia podstrefy ekonomicznej. Gmina Ożarów wywłaszcza już grunty, ma około 12 ha, niebawem będzie mieć 15. Na tym terenie chce zrealizować nowe inwestycje i dopuścić nowych inwestorów i wykonawców, którzy chcieliby skorzystać z dobrodziejstw prawa i jednocześnie wzbogacić miejscowy rynek pracy. Gmina liczy na to, że w strefie powstanie kilkadziesiąt, może nawet kilkaset miejsc pracy w nowych zakładach.
Do gruntów należących do strefy, do ich obrzeży podłączono już sieć wodociągową, wykonywane są ciągi komunikacyjne w ulicy Kościuszki. W najbliższym czasie gmina będzie rozmawiać z Zakładem Energetycznym, by wzmocnić istniejące sieci.
Wiceminister i przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk chwali pobyt samorządowców w Warszawie. – Bardzo dobrze przygotowani, z dużym doświadczeniem – podkreśla. – Rozmowy rzetelne i konkretne.