umowy na termomodernizację, rewitalizację z RPO wŚ, styczeń 2020

Samorządy otrzymały wsparcie na termomodernizację budynków, rewitalizację i nowoczesne oświetlenie

Radoszyce, Łagów, Opatów, Dwikozy i Mirzec to gminy, w których dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i środkom z budżetu państwa pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne, zrewitalizowane będzie centrum miejscowości, a budynki szkół, hala sportowa, strażnice przejdą termomodernizację. Przedstawiciele samorządów podpisali umowy na dofinansowanie realizacji złożonych projektów. Podpisy złożyli również marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Marka Strzały i członka Zarządu Mariusza Goska. Z dofinansowania na realizację prac termomodernizacyjnych skorzysta również Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

– Dzisiaj podpisujemy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów oraz z dyrektorem szpitala wojewódzkiego umowy, dzięki którym uda się w wielu miejscowościach przeprowadzić zadania związane z ochroną środowiska i oszczędnościami energetycznymi – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Łączna kwota dofinansowania dla naszych beneficjentów, pochodząca ze środków unijnych oraz budżetu państwa to blisko 20 mln zł – dodał.

Dzięki przekazanym pieniądzom przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne siedzib ochotniczych straży pożarnych w Jagodnem i w Osinach w gminie Mirzec. Wymienione zostaną piece centralnego ogrzewania w budynkach strażnic, zainstalowane zostanie nowoczesne oświetlenie, panele fotowoltaiczne, pojawią się nowe drzwi, okna, remizy będą ocieplone. Gmina na projekt wart około 635 tys. zł otrzymała ponad 480 tysięcy zł.

Termomodernizacja zaplanowana jest też w Szkole Podstawowej w Zbelutce w gminie Łagów. Na to zadanie gmina otrzymała około 680 tysięcy zł. Dzięki dociepleniu ścian i stropu, wymianie stolarki okiennej, zamontowaniu nowego pieca będzie bezpieczniej, cieplej i oszczędniej.

Dofinansowanie – blisko 3 850 tys. zł – na zadania termomodernizacyjne otrzymał także samorząd Radoszyc. – Cieszymy się bardzo, bo uda nam się odnowić i przeprowadzić termomodernizację w trzech budynkach: hali sportowej i radoszyckiej szkole podstawowej – powiedział burmistrz Radoszyc Michał Pękala. – Bedą one ocieplone, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Koszty administracyjne, które musimy ponosić na pokrycie kosztów ogrzewania, znacząco się zmniejszą. Cieszymy się tym bardziej, że Radoszyce nie są mocarstwem finansowym, mamy skromne dochody, a każde obniżenie wydatków bieżących, każda oszczędność ma dla nas kolosalne znaczenie – dodał burmistrz.

Ponad 4 250 tys. zł otrzymały Dwikozy na realizację projektu mającego na celu zrewitalizowanie centrum miejscowości. Zmieni się m.in. wygląd parku Zieleniec, odbudowany zostanie miejscowy amfiteatr, w budynku dawnej szkoły zostanie ulokowany Dzienny Dom Pobytu, powstaną nowe parkingi, ulica Słoneczna zyska nową nawierzchnię i oświetlenie.

Nowe lampy uliczne pojawią się w Opatowie. Miasto uzyskało na ten cel 3 360 tys. zł. – Zamontujemy ponad 1,5 tysiąca nowych, energooszczędnych opraw ledowych – wyjaśnił Grzegorz Gajewski, burmistrz Opatowa. – Chcemy, by oświetlenie uliczne było dostępne dla mieszkańców i przejezdnych przez całą noc. Teraz czeka nas przetarg i mam nadzieję, że już wkrótce w Opatowie będzie jasno, bezpiecznie, przyjemnie.

Termomodernizacji poddane będą też budynki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: budynek główny, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, przychodnie przy ul. Grunwaldzkiej i przy ul. Artwińskiego oraz siedziba prosektorium i budynek medycyny sądowej przy ul. Radiowej. Na ten cel przewidziano ponad 7,2 mln zł ze środków unijnych. Szpital otrzyma także wsparcie z budżetu województwa na wkład własny w zaplanowanej modernizacji Kliniki Położnictwa i Ginekologii. – Remont oddziału ginekologicznego ma na celu poprawę warunków pobytu naszych pacjentek w placówce. Chcemy, by większość sal chorych była klimatyzowana. W ramach projektu zamierzamy też kupić nowe łóżka – wyjaśnił Bartosz Stemplewski, dyrektor szpitala. – Termomodernizacja obejmie większość naszych budynków, głównie tych starszych. Chcemy, by były one ciepłe, energooszczędne.

– To są kolejne środki finansowe, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i opieki nad chorymi w naszej placówce – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Chcemy, by przebywający u nas chorzy mieli komfortowe warunki. Mamy XXI wiek i standard spodziewanych usług i wyposażenia szpitali jest coraz wyższy. Szpital to obiekt, gdzie bardzo szybko dochodzi do zużywania elementów wyposażenia, dlatego też zależy nam bardzo na nowoczesnych wnętrzach i wysokim standardzie opieki nad chorymi – dodał wicemarszałek.

Galeria zdjęć