Bs0a8037

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Urodził się 28 grudnia 1951r. w Skarżysku-Kamiennej.

Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów prawno-samorządowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu „organizacja i zarządzanie sportem” w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył także organizowany przez Ministerstwo Skarbu kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Praca zawodowa:

 • Od 1975 do 1990 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technicznych Zakładach Naukowych w Skarżysku-Kamiennej (ponad 20 lat), a od 1975 do 1987 r. także jako trener lekkoatletów w Klubie Sportowym GRANAT Skarżysko – Kamienna.
 • Przedsiębiorca – właściciel firmy produkcyjno-handlowej BB Sport zajmującej się sprzedażą sprzętu sportowego i produkcją sprzętu do ćwiczeń siłowych.
 • W latach 1994 – 1998 radny Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.  Od 1999 do 2002 r. piastował stanowisko Starosty Powiatu Skarżyskiego.
 • W kadencji 2002-2006 – był radnym Powiatu Skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI (2007-2011) i VII kadencji (2011-2015).
 • Od 2015 r. aż do momentu wyboru na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Wicewojewoda Świętokrzyski.
 • 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność społeczna:

 • Członek – założyciel oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji „Daj szansę”, obejmującej swoim działaniem teren powiatu skarżyskiego. Celem działania Fundacji jest pomoc utalentowanej młodzieży – w 2018 roku wartość stypendiów przyznanych uzdolnionym młodym ludziom z terenu powiatu skarżyskiego przekroczyła 1 milion złotych.
 • Wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Kielcach.
 • Wieloletni działacz sportowy, m.in. Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego i Szkolnego Związku Sportowego.
 • Członek Rady Politycznej  Prawa i Sprawiedliwości. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PiS.
 • Ojciec trójki dorosłych dzieci.