Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działa w zakresie spraw rolnictwa i skupu płodów rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, ochrony i kształtowania środowiska.

Skład Komisji:

  1. Kwiecień Józef – Przewodniczący Komisji
  2. Nowak Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Adamczak Józef
  4. Bąk Józef
  5. Błajszczak Andrzej
  6. Borzęcki Wojciech
  7. Janiszewski Lech
  8. Moskal Bogusław
  9. Przygodzki Jarosław