Bs0a1998

Marek Jońca

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Urodził się w 1950 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Praca zawodowa:

  • W latach 1976-2006 pracował w Kopalni Siarki Tarnobrzeg.
  • Od 1990 do 2000 roku był radnym Rady Gminy i Rady Miejskiej w Koprzywnicy, w drugiej kadencji także przewodniczącym tej Rady.
  • W latach 2006 – 2018 – burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica.
  • W październiku 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji.
  • 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
  • Wspólnie z żoną prowadzi też gospodarstwo rolne.

Mieszka w Zbigniewicach Kolonii w gminie Koprzywnica, powiat sandomierski. Ma dwóch dorosłych synów i wnuki.

Działalność społeczna:

  • Współzałożyciel Stowarzyszenia „800-lecie Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”.
  • Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, głównie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość.