Paweł Krakowiak

Paweł Krakowiak

Pawel.Krakowiak@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

Urodził się 24 maja 1974 roku. Pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie. Od czerwca 2018 roku społecznie pełni funkcję dyrektora Akademii Piłkarskiej Olimpii Pogoni Staszów. Jest namiestnikiem Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów, a także członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”.

Aktywność radnego