Spotkania przewodniczącego Sejmiku Województwa

W Oksie, Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku weźmie udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego wodociągu. Spotka się także z samorządowcami z terenu gminy, z którymi rozmawiał będzie na temat prowadzonych przez Oksę – w oparciu o unijne dofinansowanie – projektów, m.in. e-świętokrzyskie – budowa sieci szerokopasmowego internetu.