Img 6980

Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego spotkali się dziś w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej” promowane były i prezentowane zakresy ich działań. W wydarzeniu wzięli udział: wicemarszałek Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator RP Krzysztof Słoń, dyrektor ROPS w Kielcach Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

– Na dzisiejsze spotkanie przyjechało 50 Kół Gospodyń Wiejskich aby się  spotkać, wymienić doświadczeniami i wiedzą. Koła Gospodyń Wiejskich animują życie społeczne w swoich miejscowościach, ale też w powiatach. Promują nasz region nie tylko na arenie ogólnopolskiej, kultywują tradycję ludową i wprowadzają nowoczesne elementy. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego od lat wspiera KGW poprzez program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz także dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Jest nie tylko ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniem, ale stanowi również znaczący element aktywności społecznej. Ma na celu promocję i prezentację działalności Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Była to także okazja do wyróżnienia i nagrodzenia tych, którzy w sposób szczególny angażują się w rozwój ekonomii społecznej i pokazują dobre praktyki współpracy wszystkich szczebli władzy i organizacji pozarządowych. Nagrodzono 50 Kół Gospodyń Wiejskich w pięciu kategoriach: stoisko podmiotu ekonomii społecznej, logo podmiotu ekonomii społecznej, inicjatywy zrealizowane na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z innymi instytucjami na rzecz społeczności lokalnej, działania zrealizowane na rzecz promocji gminy i/lub regionu.

Przedsięwzięcie stworzyło możliwość przedstawicielom sektora ekonomii społecznej z regionu do poznania się, przedstawienia swoich podmiotów, nawiązania współpracy i poszukiwania partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw. Podczas wydarzenia podmioty ekonomii społecznej mają okazję do zaprezentowania wachlarza swoich działań i wymiany doświadczeń.

– Mamy nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami, które zaowocują że następne ich działania będą o wiele bogatsze, ciekawsze i odpowiedzą na ich potrzeby – dodała Elżbieta Korus, dyrektor ROPS.

Więcej zdjęć do pobrania 

Hasło do pobrania zdjęć: Kielce