Prezentacja Projektu

Trwają zapisy na darmowe, unijne „korepetycje” dla uczniów liceów i techników

W auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i zastępca dyrektora Artur Potaczała oraz przedstawiciele lidera projektu – Politechniki Świętokrzyskiej – przekonywali młodzież kieleckich liceów, techników i szkół branżowych, by aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wyjazdach i spotkaniach, jakie oferuje projekt edukacyjny „Dziś uczeń – jutro student”, finansowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Na 4 lata zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych i języka obcego, doradztwo zawodowe, zajęcia w laboratoriach, wycieczki edukacyjne i inne formy przeznaczonych zostanie 55 mln zł.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zaproszono największego partnera realizowanego projektu – miasto Kielce, uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, zarówno liceów jak i techników oraz szkół branżowych, a także dyrektorów i nauczycieli z tych placówek oświatowych.

– Dzięki tak olbrzymiemu projektowi i przygotowanym środkom finansowym nasi uczniowie ze świętokrzyskiego mogą rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności, pełniej i dokładniej zrewidować przygotowanie do czekających ich egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia czy informatyka, język obcy – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – Na te dodatkowe zajęcia, dostosowane do poziomu i potrzeb uczniów, rodzice nie będą musieli wyłożyć pieniędzy. Drugi aspekt tego projektu to wsparcie naszych rodzimych uczelni. Chcemy umożliwić Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytetowi im. Jana Kochanowskiego kształcenie studentów, wykorzystując nowoczesne sale dydaktyczne, laboratoria i aparaturę, którą udało się zapewnić uczelniom w poprzednim okresie finansowania unijnego. Myślimy też o świętokrzyskich firmach. Przedsiębiorcy borykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników, inżynierów. Chcemy przekonać młodych ludzi, by tu się kształcili, z naszym regionem wiązali swoje życie zawodowe i rodzinne – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Do studiowania w Kielcach przekonywał uczniów prof. dr hab. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.

– Mamy świetny, komfortowy kampus akademicki do dyspozycji dla osób, które wybiorą naszą uczelnię. Zapewniamy miejsca w domach studenckich wszystkim, którzy chcą się u nas kształcić – mówił prof. Artur Maciąg. – Na naszej uczelni wykładają doskonali akademicy, zapewniamy wysokiej jakości bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażoną, a po ukończeniu studiów na Politechnice Świętokrzyskiej większość naszych inżynierów otrzymuje pracę. Nie brakuje też oferty sportowej i kulturalnej dla studentów.

O założeniach projektu i formach wsparcia dla uczniów mówił dr hab. inż. Marcin Graba. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w atrakcyjnej dla młodzieży formie. Przewidziano m.in.: wizyty studyjne w innowacyjnych firmach z naszego regionu, wyjazdowe warsztaty interpersonalne i integracyjne w celu wypracowania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów (z ukierunkowaniem na kształcenie w dziedzinach nauk ścisłych), festiwal nauki i techniki oraz pikniki technologiczne, międzyszkolne konkursy drużynowe w dziedzinach technicznych oraz z przedmiotów ścisłych, kurs efektywnego uczenia się, zajęcia z komunikacji międzynarodowej – technicznej, wyjazdy edukacyjne, itd. Dodatkowo planowane są zajęcia praktyczne na świętokrzyskich uczelniach, w tym laboratoria, warsztaty i ćwiczenia, seminaria i lekcje z przedmiotów ścisłych.

Na pytania uczniów, nauczycieli – szkolnych koordynatorów projektu oraz dyrektorów szkół odpowiadała także dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. Dotyczyły one m.in. szczegółów planowanych lekcji z przedmiotów ścisłych, terminów tych lekcji oraz możliwości realizowania wycieczek edukacyjnych. Podczas spotkania zdecydowano o przedłużeniu terminu rekrutacji uczniów do projektu do piątku 24 listopada br.

Więcej informacji o projekcie “Dziś uczeń – jutro student” znaleźć można na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.