Sołtysi spotkali się w Wąchocku

Sołtysi spotkali się w Wąchocku

Barbara Tomalska, wieloletni sołtys Szymanówki w gminie Ożarów, została Sołtysem Roku 2018 w województwie świętokrzyskim.

Na 25. zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku przybyło ponad 300 sołtysów, było też wielu samorządowców – wójtów i burmistrzów.

Sołtys Roku 2018 Barbara Tomalska odebrała gratulacje i nagrodę od marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Henryka Milcarza. – Sołectwa są najmniejszymi komórkami, które tworzą społeczność lokalną i pracują na jej rzecz. Zależy nam, by je wspierać – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Galeria zdjęć