Img 5698

Społeczne projekty z unijnym dofinansowaniem

Badania profilaktyczne, świetlice środowiskowe i nowe kierunki kształcenia – trzy projekty uzyskały unijne dofinansowanie. Umowy na ich realizację podpisała z beneficjantami Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 5 milionów złotych. – Chcemy pokazywać mieszkańcom regionu dobre projekty, o których warto mówić. Po to, żeby z jednej strony jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać, a z drugiej – zachęcić kolejnych beneficjentów do aplikowania o środki unijne – mówiła Renata Janik.

„Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim” to projekt o najwyższej wartości prawie 3 mln 300 tysięcy złotych, z czego unijne dofinansowanie to 2 964 388 złotych. Liderem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, partnerami Szpital Powiatowy w Chmielniku, Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol – Ilko” Oddział Regionalny w Kielcach oraz Fundacja Future Work. Celem jest przeprowadzenie badań przesiewowych u 2 468 mieszkańców regionu w wieku od 25 do 65 lat.

 5664
Umowa z Zakładem Doskonalenia Zawodowego

 

– Jest to największe przedsięwzięcie w regionie w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Bardzo ważne dla mieszkańców, bo dostępność do tych badań jest ograniczona. W ramach projektu będziemy także prowadzić kampanię informacyjną na temat tej choroby i zachęcać do badań – powiedziała Elżbieta Ślęzak, kierownik projektu.
Renata Janik podkreślała, że jest to bardzo ważny, ale też trudny projekt profilaktyczny: – Mam nadzieję, że dzięki niemu zwiększy się wykrywalność tej śmiertelnej choroby.

Gmina Nowa Słupia otrzymała dofinansowanie na utworzenie pięciu świetlic środowiskowych. Wartość projektu to 1 416 954 złotych, dofinansowanie unijne wyniosło 1 290 954 złotych. Za te pieniądze przeprowadzone zostaną miedzy innymi adaptacja pomieszczeń i ich doposażenie. – To miejsca tworzone dla dzieci i młodzieży. Aby tu uczyli się samodzielności, odrabiali lekcje i integrowali. Zachęcam, aby do projektów wpisywać również seniorów – mówiła wicemarszałek.
Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi stwierdził, że w poprzedniej kadencji gmina pozyskała pieniądze właśnie dla seniorów.
– Jest to społecznie bardzo potrzebna inicjatywa, myślę, że również te pieniądze zagospodarujmy jak najlepiej – powiedział burmistrz.

Img
Wicemarszałek Renata Janik i burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior

Instruktor fitness, trener personalny i dietetyk sportowy – to propozycja dla mieszkańców powiatów: kieleckiego, buskiego, staszowskiego i sandomierskiego. W sumie dla 300 osób. Projekt „Mój nowy zawód – Nowy Ja” czyli edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 854 500 złotych, wartość całego projektu to ponad milion złotych.
– My w tej chwili kończymy podobny projekt na Podkarpaciu. Zrekrutowaliśmy 500 osób, i już 30. procent z nich podjęło pracę w nowym zawodzie, a reszta zrobiła to dla siebie. Myślę, że jest to fajny i bardzo przyszłościowy projekt – powiedziała Joanna Jędrzejowska, właścicielka firmy Lootus.

691
Podpisanie umowy z firma Lootus

Lokalizacja