Sdr

Sportowa rywalizacja i integracja podczas Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym

I Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym odbyły się w hali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja osób niepełnosprawnych to główne cele wydarzenia, w którym uczestniczył Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Serdecznie dziękuję organizatorom. Takie inicjatywy są niezwykle cenne i ważne, Samorząd Województwa będzie zawsze popierał takie formy aktywizacji osób niepełnosprawnych – powiedział Mariusz Gosek. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja DOGadanka oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach.

– Jest mi niezmiernie miło móc uczestniczyć z Państwem w tym wspaniałym wydarzeniu, podczas którego pokazujecie, że umiecie łamać bariery. Jest to kolejna cenna inicjatywa Fundacji Dogadanka oraz Pana Mecenasa Roberta Freya. Tak niedawno uczestniczyliśmy w turnieju piłki nożnej i to pokazuje, że tak naprawdę, przedimek „nie” w słowie niepełnosprawność w waszym przypadku przestaje istnieć. Potraficie rywalizować w sposób sportowy, tym samym uczycie nas pokory i szacunku i za to serdecznie Wam dziękuję. Gratuluję sukcesów sportowych. Serdecznie podziękowania kieruję w stronę organizatorów – takie inicjatywy są niezwykle cenne i ważne, Samorząd Województwa będzie zawsze popierał takie formy aktywizacji osób niepełnosprawnych – podkreślał Mariusz Gosek.

– Tenis stołowy jest dyscypliną, która rozwija wszystkie kategorie mięśniowe. Staramy się jak najbardziej rozpowszechniać tę dyscyplinę, gdyż w naszym regionie byli i są zawodnicy, który osiągają wysokie wyniki sportowe w kategorii osób niepełnosprawnych, jak np. Maksym Chudzicki – Mistrz Polski zajmujący 42. miejsce w światowym rankingu. Organizując takie wydarzenia chcemy pobudzić zainteresowanie tą dyscypliną, tak by móc powołać do życia pierwszy profesjonalny klub tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogliby rozwijać swoje umiejętności, a następnie reprezentować nasz region na arenie ogólnopolskiej – mówił Robert Janus, prezes Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach.

Dziesięciu uczestników rywalizowało w formule każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Najlepszy okazał się Piotr Morawski. Drugie miejsce zajął Mateusz Rogowski, natomiast trzecie Jacek Stępień.

-Maj to miesiąc, w którym szczególną uwagę zwraca się na problemy osób niepełnosprawnych. Fundacja DOGadanka organizuje inicjatywy, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie spędzić swój czas. To m.in. wyjścia na mecze, koncerty czy sekcje sportowe taka jak: sekcja tenisa stołowego, której owocem jest dzisiejsze spotkanie – podkreślał Robert Frey.

Sdr
Zawodnikom gratulował członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek

 

Fundacja DOGadanka jako jedyna w regionie wspiera osoby niepełnosprawne bez względu na ich wiek, płeć i rodzaj niepełnosprawności. Działa w obszarze budowania społeczności opartej na wiedzy, talentach i możliwościach każdego z członków. Fundacja powołała do życia Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce zrzeszający obecnie ponad 170 osób czynnie biorących udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych w regionie. W ramach KKNKielce powstają kolejne sekcje wynikające ściśle z potrzeb osób niepełnosprawnych tworzących tę grupę.

– Naszą misją jest tworzenie przyjaznej przestrzeni, wsparcie w działaniach oraz uwrażliwienie i zmiana odbioru społecznego osób niepełnosprawnych. Sport jest skutecznym środkiem przywracania kontaktu ze światem zewnętrznym, ułatwiając integrację tych osób ze społecznością obywatelską – mówi Magdalena Pawlik-Paciorek.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dav
Swoich sił przy tenisowym stole spróbował członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek