Tomasz Jamka w otoczeniu młodych sportowców

Sportowe Półkolonie Zimowe z Województwem Świętokrzyskim

W ramach realizacji zadania publicznego „Sportowe Półkolonie Zimowe z Województwem Świętokrzyskim” Fundacja Blask Nadziei zorganizowała łącznie 40 godzin zajęć sportowych, które miały na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zajęcia Zimowych Półkolonii Sportowych dla dzieci i młodzieży odbyły się na terenie Kielc w terminie 06.02.2023-10.02.2023.

Podczas półkolonii zorganizowane były liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz tematyczne związane ze zdrowym stylem życia, prawidłowym odżywianiem się mającym na kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw wśród dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięło udział 15 uczestników w wieku między 8 a 17 rokiem życia.

Wydarzenie było objęte patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.

 

 

 

 

Galeria zdjęć