Spotkania Zarządu Województwa

Polskie województwa przystępują do negocjowania z Komisją Europejską swoich regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W pierwszym oficjalnym spotkaniu w Brukseli uczestniczy marszałek Adam Jarubas.

 

                                                               ***
W Ostrowcu Świętokrzyskim Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotka się z władzami miasta i powiatu ostrowieckiego, a także samorządów Iwanisk i Ożarowa. Rozmowy dotyczyć będą opracowania układu komunikacyjnego dla Ostrowca i powiatu ostrowickiego.

                                                                 ***
W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w spotkaniu specjalnego Zespołu ds. współpracy z regionami, poświęconym współpracy NCBR z województwem świętokrzyskim. Podczas spotkania przedstawione zostaną plany województwa świętokrzyskiego na nową perspektywę 2014-2020 w odniesieniu do sektora B+R i innowacyjności, w szczególności: strategii rozwoju regionu, RSI, Planu Wykonawczego do RSI, RPO, strategicznych projektów na poziomie regionalnym i krajowym. W najbliższym czasie planowane jest uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy NCBR z województwem świętokrzyskim. Województwo Świętokrzyskie będzie drugim województwem po podkarpackim, które takie porozumienie podpisze i nawiąże formalną współpracę z NCBR.

Źródło: Biuro Prasowe UM