Spotkania 5-6 grudnia

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczy w zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka – konferencji historycznej w związku z podsumowaniem obchodów 50-lecia Nieprzetartego Szlaku. Spotkanie odbywa się w Domu Harcerza na Białogonie.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczy w zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka – konferencji historycznej w związku z podsumowaniem obchodów 50-lecia Nieprzetartego Szlaku. Spotkanie odbywa się w Domu Harcerza na Białogonie.

Na zaproszenie Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki “Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, wicemarszałek będzie gościem uroczystości „Barbórkowych” (Staszowski Ośrodek Kultury, godz. 14.30).

* * *

Marcin Perz, członek zarządu Województwa uczestniczył będzie w posiedzeniu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Z prof. Reginą Renz, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Marcin Perz rozmawiał będzie na temat inwestycji planowanych przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny uczelni.

Sobota

W Chęcinach, na zaproszenie Stowarzyszenia “Nasz Bolmin” w Bolminie, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka będzie gościem uroczystego zakończenia projektu „Żyjemy weselej i w tradycjach naszego regionu”, zrealizowanego w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi.