Spotkania Zarządu 12-13 grudnia

W zorganizowanym w Hucie Szklanej przez Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów z udziałem parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, uczestniczyć będą marszałek Adam Jarubas i Marek Gos, członek Zarządu Województwa.

Piątek

W zorganizowanym w Hucie Szklanej przez Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów z udziałem parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, uczestniczyć będą marszałek Adam Jarubas i Marek Gos, członek Zarządu Województwa.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz Marek Gos członek Zarządu Województwa będą gośćmi spotkania opłatkowego.

W spotkaniu opłatkowym z zarządem i pracownikami firmy „Chemar Rurociągi sp. z o.o.” Kielce, udział weźmie marszałek Adam Jarubas.

Marek Gos, członek Zarządu Województwa uczestniczy w zorganizowanej w Hotelu Gromada przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach konferencji z okazji 40-lecia Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Kielcach.

W spotkaniu opłatkowym Zarządu Powiatu Kieleckiego udział weźmie Marek Gos, członek Zarządu Województwa.

Sobota

W zorganizowanych przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ “Solidarność” uroczystościach związanych z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego uczestniczył będzie wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.

13 grudnia mija dwudziesta siódma rocznica wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego. W Kielcach tego dnia o godz. 12.00 przedstawiciele Zarządu Regionu i organizacji zakładowych NSZZ “Solidarność” złożą kwiaty przed tablicą upamiętniająca powstanie „Solidarności” a o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona uroczysta msza św. sprawowana przez ks. biskupa Kazimierza Ryczana w intencji ofiar stanu wojennego i w intencji Ojczyzny. Po mszy św. delegacje „Solidarności” wraz z pocztami sztandarowymi złożą kwiaty przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.