Spotkania Zarządu

Marcin Perz, członek Zarządu Województwa uczestniczy w zorganizowanym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.