Spotkania Zarządu – 3 lipca

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z wójtem Lipnika Józefem Bulirą. Wójt zaprosił marszałka do udziału w Komitecie Honorowym budowy pomnika „ Czynu Legionowego” upamiętniającego ppłk. Antoniego Jabłońskiego.