Spotkanie w Słupi Koneckiej

 W Słupi Koneckiej marszałek Adam Jarubas spotka się z władzami samorządowymi gminy, radnymi i przewodniczącymi rad sołeckich. Tematem spotkania będą sprawy związane z rozwojem gminy i możliwością pozyskania funduszy unijnych na ten cel.  W Słupi Koneckiej marszałek Adam Jarubas spotka się z władzami samorządowymi gminy, radnymi i przewodniczącymi rad sołeckich. Tematem spotkania będą sprawy związane z rozwojem gminy i możliwością pozyskania funduszy unijnych na ten cel. Wójt gminy Witold Wójcik chciałby też zapoznać marszałka województwa z największymi problemami inwestycyjnymi Słupi, a są to m. in.: rozbudowa Ośrodka Zdrowia oraz budowa szkoły w Mninie.