Spotkanie Z Przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu

Spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu

21 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony samorządu województwa Piotr Kisiel – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Emil Krzemiński – p.o. Kierownika Oddziału Sportu wraz z pracownikami. Środowisko sportowe reprezentował Grzegorz Kędzierski – v-ce prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu, Stanisław Hojda – skarbnik ŚFS oraz Sławomir Kołodziej – dyrektor Biura ŚFS.

Przedmiotem spotkania było podsumowanie trzech zadań zrealizowanych wspólnie w roku 2022 roku tj.:

  1. Szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików.
  2. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego.
  3. Olimpiada Świętokrzyska.

Dyrektor Piotr Kisiel podziękował  za dotychczasową dobra współpracę oraz przypomniał o trwającym drugim otwartym konkursie ofert i możliwości składania wniosków do dnia 22 lutego 2023 r. Poinformował również o planowanym trzecim otwartym konkursie ofert, który zaplanowano w drugim kwartale br. Zaplanowano w  nim wsparcie sprzętowe dla sportów zespołowych oraz wsparcie akcji wakacyjnej dla podmiotów uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportu młodzieżowego. Rozważano również modyfikację istniejącego systemu finansowania zadań w oparciu o wyniki uzyskiwane w systemie współzawodnictwa przez poszczególne kluby w naszym regionie na arenie ogólnokrajowej. Pojawiła się również inicjatywa mocniejszego zaangażowania  i wykorzystania środowiska akademickiego do propagowania sportu oraz wprowadzania nowych sportów do lokalizacji, w których dotychczas nie funkcjonowały. Ustalono również, że Świętokrzyska Federacja Sportu przeprowadzi konsultacje ze swoimi członkami i przedstawi ich wyniki na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na kwiecień br.

 

Galeria zdjęć