Dr Rembalski

Spotkanie z regionalistą w bibliotece

Dr Andrzej Rembalski – świętokrzyski regionalista, laureat nagrody marszałka województwa “Wędrowiec Świętokrzyski ” z 2021 r., będzie gościem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Spotkanie zaplanowano w czwartek 5 stycznia na godz. 17.00.

Dr Andrzej Rembalski urodził się 24 marca 1944 roku w Kielcach, historyk i regionalista. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Akademii Świętokrzyskiej.

Od 1958 roku działa w ZHP. Pełnił m.in. funkcję komendanta Hufca Kielce-miasto i zastępcy komendanta Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Od roku 1960 członek PTTK, gdzie był m. in. sekretarzem Zarządu Okręgu, wiceprezesem i prezesem Zarządu Wojewódzkiego. Od 1969 roku pełnił funkcję sekretarza, a potem wiceprezesa zarządu Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach. Od 2015 r. jest Członkiem Honorowy PTTK.

Pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Jest autorem wielu publikacji i artykułów związanych z regionem. Publikował m.in. w wydawnictwach: KTN, Muzeum Ziemi PAN, WSP w Kielcach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Universitas Studiorum Polona w Wilnie.

Wybrane publikacje: “Słownik biograficzny krajoznawców Kielecczyzny” (2008), “Harcerski słownik biograficzny Kielecczyzny” (2012) oraz serię Muzeum Historii Kielc: “Edmund Massalski. Biografia” (2016), “Jan Pazur (1909-2001) nauczyciel i uczony” (2019) – współautor Zbigniew Wójcik, “Jan Czarnocki (1889-1951) geolog i regionalista kielecki” (2020) – współautor Zbigniew Wójcik.

w 2021 r. dr Andrzej Rembalski otrzymał nagrodę marszałka województwa świętokrzyskiego “Wędrowiec Świętokrzyski” w kategorii osobowość turystyczna.

Dr Andrzej Rembalski Podczas Gali Wędrowców Świętokrzyskich

Spotkanie z regionalistą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach poprowadzą prof. Adam Massalski i dr Cezary Jastrzębski.