Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne na temat praw obywatela w praktyce – ich respektowania, problemów z ich realizacją, praktyk dyskryminacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego, w godz. 13.00 – 15.00 w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (ul. Jana Pawła II 5).

 

Spotkanie będzie poświęcone wspólnemu diagnozowaniu najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka i poszukiwaniu rozwiązań. Będzie też okazją do poruszenia tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego występujących w regionie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Chęć uczestnictwa można zgłosić za pomocą formularza na stronie:
http://www.spotkaniareqionalne.rpo.qov.pl/
lub mailowo na adres: spotkaniareqionalne@brpo.qov.pl,
a także telefonicznie: 22 55 17 985; 22 55 17 907.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie specjalnych potrzeb (np. udziału w spotkaniu tłumacza migowego, przygotowania materiałów w odpowiednim formacie lub powiększonym druku, itp.).
Zgłoszenie jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.