Spotkanie

Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację programu „Telemedycyna” w województwie świętokrzyskim dotyczyło spotkanie Marka Gosa, członka Zarządu Województwa z prorektorem Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Andrzejem Kapłonem, doc. dr Janem Suwałą z Wyższej Szkoły Handlowej, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Janem Gieradą i pełnomocnikiem ds. informatyzacji województwa Andrzejem Sztokfiszem. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację programu „Telemedycyna” w województwie świętokrzyskim dotyczy spotkanie Marka Gosa, członka Zarządu Województwa z prorektorem Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Andrzejem Kapłonem, doc. dr Janem Suwałą z Wyższej Szkoły Handlowej, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Janem Gieradą i pełnomocnikiem ds. informatyzacji województwa Andrzejem Sztokfiszem. „Telemedycyna” jest programem mającym na celu wykorzystanie dla potrzeb zakładów opieki zdrowotnej i szpitali infrastruktury tworzonej w ramach budowanej regionalnej sieci internetowej.