Środki na azbest

O środki finansowe na usuwanie azbestu z domów i budynków gospodarczych można się ubiegać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska  oraz w Ekofunduszu – przypomina Ministerstwo Środowiska.

O środki finansowe na usuwanie azbestu z domów i budynków gospodarczych można się ubiegać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska  oraz w Ekofunduszu – przypomina Ministerstwo Środowiska.

Do zadań statutowych tych instytucji należy między innymi “udzielanie pożyczek i dotacji” na różne działania mające na celu ochronę środowiska – zaznacza resort. Równocześnie MŚ informuje, że od 14 maja 2002 r. w Polsce obowiązuje 30-letni “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, realizowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Zgodnie z programem, Minister Gospodarki powołał Głównego Koordynatora do spraw realizacji programu usuwania azbestu. Do jego głównych zadań należy m.in. współpraca z instytucjami udostępniającymi środki finansowe na realizację “Programu” – Bank Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.

Wykaz dokumentów dotyczących bezpiecznego postępowania i ochrony przed azbestem i materiałami zawierającymi azbest, znajduje się na stronie internetowej ministerstwa –
www.mg.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat azbestu można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki; Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa;; Tel. +22/628 09 83; Fax. +33/693 40 32.