Środki z PFRON na rozbudowę ośrodka dla niepełnosprawnych w Broninie

Środki z PFRON na rozbudowę ośrodka dla niepełnosprawnych w Broninie

Blisko 900 tysięcy zł wsparcia finansowego otrzyma powiat buski na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie. W placówce uczy się i rehabilituje 120 dzieci. Pieniądze będące w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowę na dofinansowanie rozbudowy ośrodka podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek oraz starosta buski Jerzy Kolarz i wicestarosta Stanisław Klimczak.

W tym roku, w zakresie dofinansowania robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, Zarząd Województwa dysponował kwotą 1 300 000 zł. Pozwoliło to na wsparcie 3 inwestycji. Największa pomoc trafi do powiatu buskiego. – Te pieniądze to 30 procent całej inwestycji, z pewnością pomogą zrealizować plan i poprawić warunki nauki niepełnosprawnych wychowanków placówki – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

 

 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu, ośrodek zostanie rozbudowany o nowe skrzydło – znajdą się tu sale lekcyjne, pracownie ogrodnicze, rękodzieła, prac biurowych, gabinet psychologa i logopedy, sale rehabilitacji ruchowej. Skorzysta z nich 120 uczniów.  – Inwestycja ma zostać zakończona w sierpniu 2020 roku – poinformował starosta buski Jerzy Kolarz.

 

 

Powiat buski zamierza ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na realizację inwestycji u premiera RP. W planach modernizacji ośrodka szkolno-wychowawczego w Broninie jest także budowa nowej sali gimnastycznej i boiska.

Galeria zdjęć