Stabilizacja sytuacji finansowej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Przedstawiciele trzech samorządów – wojewódzkiego, powiatowego oraz miejskiego podpisali w Zamku Kazimierzowskim umowę w sprawie współprowadzenia i współfinansowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Przedstawiciele trzech samorządów – wojewódzkiego, powiatowego oraz miejskiego podpisali w Zamku Kazimierzowskim umowę w sprawie współprowadzenia i współfinansowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 2 lipca Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie współprowadzenia tej placówki wspólnie z powiatem oraz z miastem, deklarując ze swej strony na jej utrzymanie 250 tysięcy rocznie . Taka samą sumę zasugerowano miastu,a 500 tysięcy powiatowi, który dotychczas był dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jedynym organem prowadzącym . Porozumienie samorządów umożliwiło placówce pozyskiwanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury. Źródło: www.radio.kielce.com.pl