Starachowicki szpital odnowił Certyfikat ISO

Starachowicki szpital odnowił Certyfikat ISO

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach po raz kolejny otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Czterodniowy audyt recertyfikacyjny potwierdził realizowanie przez placówkę zapisów najnowszej normy.

Audytor przeprowadzał kontrolę zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach specjalistycznych, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, medycznym laboratorium diagnostycznym, aptece szpitalnej oraz w administracji. Skontrolowano zakupy i magazynowanie, nadzór nad infrastrukturą, stanem sanitarno-epidemiologicznym oraz bezpieczeństwem informacji.
Jednostka certyfikująca IQNet przyznała szpitalowi Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: realizacji usług medycznych w ramach lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz sterylizacji i promocji zdrowia. Certyfikat przyznany został na trzy lata i będzie obowiązywał do 2022 roku.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w podmiocie leczniczym pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta,  doskonalenie procedur medycznych i organizacyjnych, optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem klinicznym oraz nagłymi sytuacjami.