Okładka Piesni Dawnej Kielecczyzny

Stare pieśni ludowe uratowane od zapomnienia

Ukazał się drugi tom wydawnictwa „Pieśni dawnej Kielecczyzny”. Pozycja zawiera 628 pieśni ludowych z terenu województwa świętokrzyskiego i obszarów przygranicznych. To próba uratowania ich od zapomnienia.

Pomysłodawcą i autorem cyklu, wydawanego przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, jest kielecki muzyk i kompozytor Jerzy Gumuła – wieloletni kierownik działu Dziedzictwa Kulturowego WDK. Współautorem i redaktorem drugiego tomu jest kielecki muzyk Michał Stachurski – pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury. Projekt okładki wykonał Piotr Waliszewski z działu Promocji i Marketingu WDK. Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wkład własny zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.