Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Starostwo Powiatowe i II LO w Końskich już po modernizacji

Ponad 3,1 mln kosztowały termomodernizacja i remont Starostwa Powiatowego Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. W uroczystym otwarciu placówek po zakończeniu modernizacji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz radni Sejmiku Województwa: Beata Napierała, Wiesław Stępień i Mieczysław Gębski.

– Chcemy godnie upamiętnić te wydarzenia, które są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego powiatu, bo mogą teraz załatwiać swoje sprawy w lepszych warunkach, a ich dzieci mogą uczyć się w zmodernizowanej szkole. Budynek Starostwa wymagał zewnętrznego remontu i bardzo cieszymy się, że jest on już za nami, a nie był łatwy, gdyż nie przerwaliśmy pracy urzędu – mówił, witając przybyłych gości, Bogdan Soboń, starosta Powiatu Koneckiego.

W ramach inwestycji, zarówno w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, jak i w II LO im. Marii Curie Skłodowskiej, przeprowadzono termomodernizację. W siedzibie Starostwa wykonano zadaszenie nad wejściami do budynku, dodatkowe oświetlenie, wymieniono również system centralnego ogrzewania i oświetlenie. W II LO zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymieniono stolarkę okienną. Cała inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln złotych, a fundusze w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych, pozyskano z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Cieszę się, że Powiat Konecki tak sprawnie skorzystał z funduszy norweskich, które są środkami znacznie trudniejszymi do uzyskania niż choćby środki z Unii Europejskiej, ale jak widać przy odpowiednim wkładzie sił i wiedzy, da się je pozyskać. Te inwestycje były bardzo potrzebne zarówno szkole, jak i Starostwu, a mnie dodatkowo cieszy, że poprzez nie znacznie zwiększy się efektywność energetyczna – o ponad 64%. To nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków – powiedział marszałek województwa, Adam Jarubas.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi przed wejściem do budynku II LO, przewodniczący Arkadiusz Bąk oraz marszałek Adam Jarubas przekazali dyrektor szkoły pamiątkowy herb województwa.

– Zakończenie tego remontu to spełnienie moich marzeń i założeń, które postawiłam sobie 8 lat temu. Teraz szkoła wygląda tak, jak powinna wyglądać szkoła w XXI wieku, a jeszcze ważniejsze jest to, że dzieci mogą uczyć się w ciepłych i komfortowych warunkach – powiedziała dyrektor II LO w Końskich, Beata Salata.

Otwarcia były połączone z tradycyjnym Spotkaniem Noworocznym, w którym, oprócz gości wcześniejszych uroczystości, uczestniczyli również samorządowcy powiatu koneckiego i powiatów sąsiadujących, przedstawiciele służb i instytucji oraz przedstawiciele placówek oświaty. Zaprezentowany został program artystyczny, nie zabrakło również okolicznościowych przemówień.