Statuetka „Zdrowe Województwo” dla urzędu marszałkowskiego

Statuetka „Zdrowe Województwo” dla urzędu marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego laureatem konkursu Zdrowy Samorząd w kategorii Zdrowe Województwo. Redakcje Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia doceniły między innymi regionalny program zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie. – Jest to pierwszy w Polsce i Europie, a także rzadkość na świecie, tak innowacyjny program profilaktyczny – mówił, podczas gali prowadzonej zdalnie, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

Laureatów trzeciej edycji Konkursu Zdrowy Samorząd poznaliśmy 17 czerwca podczas zdalnej Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online. Statuetki zostały przyznane w trzech kategoriach: zdrowa gmina, zdrowy powiat oraz zdrowe województwo. Do konkursu samorządy zgłosiły łącznie 135 programów zdrowotnych.

W kategorii Zdrowe Województwo statuetkę otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nagrodę przyznano za realizację dwóch regionalnych programów zdrowotnych.

Pierwszy z nich dotyczy zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi. – Program umożliwi zmniejszenie, o co najmniej 10%, zapadalności na inwazyjną i nieinwazyjną chorobę pneumokokową poprzez podanie szczepionki, chroniącej przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka – zauważa wicemarszałek Marek Bogusławski.

Program realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Szczepienia, wykonywane od lipca 2019 roku, może otrzymać pięć tysięcy czterysta osób. Prowadzone są także działania informacyjno-edukacyjne dla najbliższych członków rodzin pacjentów onkologicznych. Docelowo program przeznaczony jest dla siedmiu tysięcy dwustu mieszkańców regionu. Szczepienia będą wykonywane do końca 2021 roku z możliwością przedłużenia.

Drugi, nagrodzony program dotyczy profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego. Ze świadczeń medycznych oraz różnego rodzaju szkoleń mogą skorzystać osoby pracujące w warunkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów zwłókniających. Program przeznaczony jest dla siedmiu tysięcy siedmiuset mieszkańców, a jego liderem jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. Pacjenci przyjmowani będą do końca 2021 roku.

– Jesteśmy w gronie samorządów, które w najbardziej efektywny sposób realizują działania, dotyczące promocji i edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyki chorób – dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski.

W kategorii Zdrowe Województwo nagrodzono także urzędy marszałkowskie województwa pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

 

Galeria zdjęć