Stopa rośnie

Dochody gmin w 2006 roku były o 6 mld wyższe niż rok wcześniej. Stało się tak głównie za sprawą większych dotacji celowych dla samorządów, ale o ponad 1 mld wzrosły również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody gmin w 2006 roku były o 6 mld wyższe niż rok wcześniej. Stało się tak głównie za sprawą większych dotacji celowych dla samorządów, ale o ponad 1 mld wzrosły również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie zbiorcze dane dotyczące wykonania przez gminy swoich budżetów. Wynika z nich przede wszystkim, że rok 2006 był dla samorządów najniższego szczebla korzystny pod względem osiągniętych dochodów, które z 46 mld wzrosły do ponad 52 mld złotych. Wzrost wynikał przede wszystkim z większych dotacji celowych. Prawie 8 mld złotych w ubiegłorocznych budżetach gmin to środki pochodzące od administracji rządowej przeznaczone na wykonywanie zadań zleconych. W 2005 na ten cel zarezerwowane było o 2,5 mld mniej. O 1/3 zwiększyły się również kwoty dotacji na wykonywanie przez gminy zadań własnych. Co ważniejsze wzrosły dochody własne gmin. O ile w 2005 roku zostały zrealizowane na poziomie 22,4 mld złotych, o tyle już w roku następnym wyniosły 24,6 mld zł. Zdecydował o tym wzrost gospodarczy i wzrost płac, który przełożył się na wyższe wpływy z tytułu podatków dochodowych. Dochody gmin z CIT wzrosły o 60 mln, z PIT – o ponad 1 mld złotych. Odpowiednio wyższe były również samorządowe wydatki, zarówno majątkowe i jak i bieżące. Wzrosły między innymi kwoty przeznaczane przez gminy na wynagrodzenia pracowników samorządowych. W 2005 roku urzędy gmin wydały na płace w sumie 15 mld złotych, w roku ubiegłym było to już 16,2 mld. Do tego należy jeszcze doliczyć ponad 3 mld tzw. pochodnych od wynagrodzeń. Źródło: www.samorzad.pap.com.pl