Strategia Rozwoju Województwa Z Rekomendacją Młodzieżowych Radnych

Strategia Rozwoju Województwa z rekomendacją młodzieżowych radnych

Podczas wtorkowych obrad XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przedstawiciele Sejmiku Młodzieżowego przekazali na ręce marszałka Andrzeja Bętkowskiego rekomendację do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

– Chciałbym serdecznie podziękować Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego za opracowanie rekomendacji do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Jest to nowy obszar współpracy władz regionalnych z młodzieżą, ponieważ po raz pierwszy w historii samorządu województwa młodzieżowi radni aktywnie włączyli się w prace nad najważniejszym dokumentem programowym do 2030 roku. Podczas dwóch sesji, jak również mniej formalnych spotkań zespołów redakcyjnych młodzież wypracowała rekomendacje dotyczące polityki młodzieżowej w obszarze rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży, zwiększenia świadomości ekologicznej oraz propozycje działań skutkujących zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie. Myślę, że będzie to cenny materiał przy tworzeniu tego niezwykle ważnego dokumentu określającego obszary, cele i kierunki polityki rozwoju naszego regionu na najbliższe lata – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Na ręce marszałka rekomendację do Strategii Rozwoju Województwa 2030+ złożyła Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

– W imieniu samorządu województwa dziękuję za chęć współdecydowania o sprawach ważnych dla naszego regionu, za to, że zachęcacie nas dorosłych do działania i podejmowania inicjatyw na rzecz młodych mieszkańców regionu. Dziękuję za opracowanie rekomendacji do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, której wasze pokolenie będzie w znacznym stopniu beneficjentem – powiedział do Julii Pająk marszałek Andrzej Bętkowski.